Connexion    
 + Enregistrement
  • Main navigation
Connexion
Identifiant :

Mot de passe :


Mot de passe perdu ?

Inscrivez-vous !
Qui est en ligne
2 Personne(s) en ligne (1 Personne(s) connectée(s) sur Forum)

Utilisateurs: 0
Invités: 2

plus...
Musique Gardmit
Index des forums de Gardmit
   Izlan...
     Iwaliwenn n inazurn Imazighn
Enregistrez-vous pour poster

Par conversation | Les plus récents en premier Sujet précédent | Sujet suivant | Bas
Expéditeur Conversation
amghlad
Envoyé sur :  14/06/2008 15:30
yusad
Inscrit le: 29/02/2008
De:
Envois: 46
Iwaliwenn n inazurn Imazighn
Khalid IZRI :

Voici quelques lyrics du ténor du Rif khalid Izri:
Araghi
Tira idja yuran di rehyà»d iqeccan
Tira idja yuran di rektub iweddan

Tira n rejdud nnegh inni danegh iwessan.
Usigh d attinigh attinigh i yewdan

Ad smunegh ayetma iri marra ttesran
Tagherrabut nnegh a sen cedd iseghwan
Ruxa rebhࢠyesa a nawêd di raman

Tagherrabut nnegh a tt nendeh s ufus nnegh
A nedfar abrid n rejdud nnegh

A nhà¢d x tgharruba nni danegh yeà dan
A nezzerz taà jjajt n djirt yuyan
Taqsist inu
Taqsist inu d timessi tesemmà¡t
Att arigh x ibriden
War t tiwi rhémrt
Aman war t ssexsiyen
Att ssuysegh di dmani
Att carzen ifedjahén
War tt neqben ibaghriwen
Taqsist inu!
Taqsist inu d tiwecca
Teà¡ayen ihénjaren
Ad tt zà¡ren d yur n raid
Ad farhén ad yeraren
Ad t yeraren d f uleà¡leà¡
S ucar d yeqwaren
Ad t yeraren d iqnuffar
Ad t yecc wit gha yafen
Taqsist inu!
Taqsist inu d turjit
N wussan id gha yasen
At arigh s reqrem
Q wur inu d idammen
At arcement tà­hramin
D rhénni x ifassen
At ruccent d aman umarru
I yisgenfan iyizzimen.


Voici un lien pour écouter ces chansons:
http://www.agraw.com/Playlist/dzi654f ... alid-Izri/Khalid-Izri.htm
talubant
Envoyé sur :  19/06/2008 19:00
Anemyar
Inscrit le: 26/02/2008
De:
Envois: 37
Re: Iwaliwenn n inazurn Imazighn
Hamid IDIR

1-TAMACAHUT

A sidi bab uγanim,
Ay uḥric fhem ḥesses !
Tella tezdayt di sseḥra
Akkenni γezzif yixef-is;
Lbaz iɛac s ufella-s
Tasekkurt deg yiẓuran-is.

Iqqim armi d yiwen wass
Imcawar d warraw-is;
Inṭeq umeqwran degsen
Inna-d deg wawal-is :

Efk-iyi-tt a baba ad tt-čeγ!
Di lebḥer ar neγbu rric-is!

Inna-yas gedha i memmi-s,
Mači d ṣyada n wukyis.
Ad d-alin iɛewwamen,
Ad d-mlilen d rric-is,
Ad yaweḍ lexbar leḍyur:
Lbaz iča taǧart-is.

Inṭeq-d ulemmas degsen
Inna-d deg wawal-is :
Ef k-iyi-tt a baba ad tt-čeγ!
Deg tesraft ar neγbuγ rric-is!
Inna-yas gedha i memmi-s,
Mači d ṣṣyada n wukyis.
Ad yaweḍ lweqt n rrḥa,
Kul wa ad issefqed tasraft-is.
Ad yaweḍ lexbar leḍyur:
Lbaz iča taǧart-is.

Inṭeq-d umecṭuḥ degsen,
Inna-d deg wawal is:
Ef k-iyi-tt a baba ad tt-čeγ!
Ad zwireγ di rric-is!
Inna-yas gedha i memmis,
D tagi d ṣṣyada n wukyis!
W' ičan tasekkurt ar tt-ifak
Isuk talaba f yimi-s;
Ma mmuteγ ǧiγ-d leɛmara:
Baba-k irgel umkan-is.


Yara-t : Ben Muḥemmed

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

2-CTEDDUYI

Kker-d a memmi!
Amγar icab d ayenni,
La iqqar : Ctedduyi! Ctedduyi! Ctedduyi !

Tmurt-nneγ ar d-tcetki,
Xerben-as imeslayen.
Mebla ma kesbeγ igenni,
Anda llan wid ittlalen
Ad ḥarben felli
Ur d-ttkalen γef babatsen.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


3, 4, ... sur:
http://www.asekka.net/modules/smartse ... temid=38&keywords=imnayen
Ou sur :
http://amalouahcene.musicblog.fr/457023/Paroles-de-Idir/
sifaw01
Envoyé sur :  04/07/2010 10:24
Amaynu
Inscrit le: 04/07/2010
De: tinejdad gardmit
Envois: 4
Re: Iwaliwenn n inazurn Imazighn
tizlit n me3tub lwennas .

ALLAHWAKBAR!

Asmi d-testeqsa lehna nerr-tt si lḥaṛa
Nenna-yas aqel-aγ labas!
Neṛwa lxiṛ d lbaraka, ur γ-ixuṣ wara
Ad ikkes ay nettu yiw wass;
Tezzit wallen γ lqebla
Am akken i s-inna ad iwet ubeḥri n tissas
Allahwakbaṛ allah!

Taɛṛabt d awal n ṛebbi, dges tamusni
Mači am tigad nniḍen
Fell-as ma tewḍeḍ s ifri xas grireb γli
D Muḥemd a k-id-iselken;
Ḥader ad ak-d-ildi yiẓri qqar kan : "Sidi"
I widan k-izuzunan!
Allahwakbaṛ allah!

Ḥader ad takwiḍ si tnafa!
Aqel-ik di lxelwa, asebsi n lkif d arfiq-ik
Ttmuqul kan lqebla d Lkeɛba crifa!
D nitni i d tafat-ik.
Akket aqerru-k di lqaɛa ur semḥas ara
Sel kan i sidi ccix-ik!
Allahwakbaṛ allah!

Tizlit n MEΣTUB Lwennas (1983)
Par conversation | Les plus récents en premier Sujet précédent | Sujet suivant |

Enregistrez-vous pour poster